Podtaczarka do korb TNC4200

Podtaczarka do korb TNC4200 przeznaczona jest do wysokowydajnej obróbki toczeniem obejmującej:

  • Obróbkę powierzchni wewnętrznych ramion wykorbień
  • Obróbkę górnych powierzchni zewnętrznych wykorbień
  • Obróbkę podcięć przy czopie korbowym
  • Obróbkę średnic czopów korbowych

Obrabiarka zapewnia bezproblemową obróbkę detali ze stali węglowych i stopowych normalizowanych lub ulepszanych cieplnie do max 300HB, przy gwarantowanej gładkości powierzchni obrobionej: Ra < 1,25.
Proces obróbczy sterowany jest programowo za pomocą systemu sterowania numerycznego Siemens Sinumeric. Zapewnia to wydajną obróbkę wykorbień w wybranym zakresie technologicznym.

Parametry toczenia TNC4200: max
Zarys zewnętrzny przedmiotu obrabianego: 4400 mm
Wysokość wykorbienia: 1100 mm
Odległość między ramionami wykorbienia: 142 mm
Średnica czopa korbowego: 360 mm

 Ogólny opis obrabiarki:

Podtaczarka do korb TNC 4200 to nowoczesna obrabiarka sterowana numerycznie. Konstrukcja opiera się na bazie zmodernizowanego stołu oraz dwóch kolumn na których mocowana jest belka poprzeczna z głowicą na wymienne narzędzia tokarskie.

Brama obrabiarki przesuwa się w osi Y synchronicznie na dwóch łożach żeliwnych z prowadnicami ślizgowymi TURCITIE. Ruchoma belka – oś X przesuwa się synchronicznie w pionie na prowadnicach, wyjeżdżając na wysokość zapewniającą obróbkę nie tylko powierzchni wewnętrznych wykorbienia ale również jego górnej powierzchni zewnętrznej. Pozwala to na wzrost wydajności poprzez skrócenie całkowitego czasu obróbki wykorbienia o czas jednego mocowania detalu. Kształt belki został opracowany w sposób zapewniający maksymalną sztywność i minimalizację wibracji co gwarantuje wysoką jakość obrabianych powierzchni.

Uchylna głowica narzędziowa NC – oś B obraca się w zakresie +/- 90° umożliwiając toczenie kształtowe wewnątrz wykorbienia. Istnieje możliwość mocowania dodatkowych stałych noży umożliwiających obróbkę powierzchni wewnętrznych wykorbienia – powierzchni  dolnej oraz górnej.

Mocowanie wykorbień na stole może być realizowane za pomocą wymiennych przyrządów obróbczych. Przyrządy obróbcze mocowane będą do stołu przy pomocy śrub. Mocowanie wykorbień na stole może być również realizowane w sposób ręczny (bezpośredni).

Charakterystyka techniczna: max
Zarys zewnętrzny przedmiotu obrabianego max: 4400 mm
Przejazd w osi X (poziomej): 2150 mm
Przejazd w osi Y (pionowej): 1100 mm
Sterowanie: Siemens 810D
Szybki przesuw w osi X (poziomej): 5 m/min
Szybki przesuw w osi Y (pionowej): 5 m/min
Zakres uchyłu głowicy: +/- 90°
Zakres obrotów stołu: 1 ÷ 60 obr/min
Posuwy robocze w osiach X i Z: 1÷ 1000 mm/min
Dokładność pozycjonowania narzędzia: +/- 0,05 mm

Podstawowe podzespoły obrabiarki:

Brama obrabiarki

Brama obrabiarki składa się z dwóch stojaków, do których montowane są zabezpieczone stalowymi osłonami teleskopowymi prowadnice. 

Głowica narzędziowa uchylna

Zastosowana głowica zapewnia ciągły ruch narzędzia w zakresie od -90° do +90°.
Wymiana narzędzia odbywa się w  cyklu ręcznym, w czasie którego brama oraz belka wyjeżdżają na pozycję umożliwiającą łatwy dostęp do uchwytu. W tej pozycji można również dokonać zamocowania lub wymiany noży do obróbki powierzchni wewnętrznych wykorbienia. Kąt nachylenia narzędzia ustawiany jest programowo.

Napędy oraz układ sterowania

Podtaczarkę TNC4200 wyposażono w cyfrowy układ sterowania firmy SIEMENS Sinumeric, który steruje położeniem kątowym narzędzia, osiami kolumn i belki oraz obrotami stołu w poszczególnych zakresach przekładni mechanicznej. Obróbka detalu może odbywać się ręcznie z pulpitu CNC lub z programu. W napędach posuwowych zastosowano napędy cyfrowe AC. Ruchy bramy i belki ograniczone są wyłącznikami krańcowymi.

Układ sterowania wyposażony jest w specjalne zabezpieczenie na wypadek zaniku prądu w sieci, które pozwala (w pewnym stopniu) chronić narzędzie przed złamaniem.

Elementy aparatury elektrycznej i elektronicznej znajdują się w oddzielnej szafie, wyposażonej w układ cyrkulacji i filtrowania powietrza.

Obrabiarka przystosowana jest do następujących parametrów sieci:

  • napięcie robocze 3 x 400V 50 Hz
  • napięcie sterujące 110V AC, 24DC

Pulpit sterujący umieszczono na przesuwnym stojaku umożliwiającym optymalne ustawienie względem przedmiotu obrabianego. Zdalny odczyt aktualnego położenia obejmuje wszystkie osie sterowane numerycznie w sposób ciągły.

Standardowo sterowanie wyposażone jest w przenośny pilot „kółko elektroniczne’’ umożliwiający ręczny przesuw osi posuwowych. Sterowanie ręczne obrabiarką może się odbywać także poprzez pulpit układu CNC, który jest zintegrowany z układem PLC. Układ ten będzie umożliwiał wysterowanie ręczne obrabiarki w celu wyprowadzenia z sytuacji awaryjnych.

Bezpieczeństwo pracy

Podtaczarka do korb TNC4200 wykonywana jest zgodnie z przepisami BHP i normami Unii Europejskiej, stąd też posiada znak bezpieczeństwa „CE”. Szafy, aparatura i wiązki elektryczne wykonane są zgodnie z CE.

Na pulpicie sterowniczym znajduje się wyłącznik awaryjny a wszystkie elementy ruchome wyposażono w wyłączniki krańcowe, zabezpieczające ruch zespołów poza dozwoloną strefą.

Stół roboczy zabezpieczony jest segmentową barierką bezpieczeństwa zintegrowaną ze sterowaniem CNC (otwarcie w czasie pracy powoduje zatrzymanie awaryjne maszyny)

Nasze marki