img_5905-2.jpg

Obróbka wałów korbowych i korb - Podtaczarka do korb TNC4200

Podtaczarka do korb TNC4200 wykorzystywana jest do wysokowydajnej obróbki toczeniem, która obejmuje:

  • Obróbkę powierzchni wewnętrznych ramion wykorbień
  • Obróbkę górnych powierzchni zewnętrznych wykorbień
  • Obróbkę podcięć przy czopie korbowym
  • Obróbkę średnic czopów korbowych

Obrabiarka zapewnia bezproblemową i łatwą obróbkę detali ze stali węglowych i stopowych normalizowanych lub ulepszanych cieplnie do max 300HB, dajac gwarancje gładkości powierzchni obrobionej: Ra < 1,25.
Proces obróbczy jest sterowany programowo przy pomocy systemu sterowania numerycznego Siemens Sinumeric, umożliwia to wydajną obróbkę wykorbień w wybranym zakresie technologicznym.

Parametry toczenia TNC4200 max
Zarys zewnętrzny przedmiotu obrabianego: 4400 mm
Wysokość wykorbienia: 1100 mm
Odległość między ramionami wykorbienia: 142 mm
Średnica czopa korbowego: 360 mm

Ogólny opis obrabiarki

Podtaczarka do korb TNC 4200 jest nowoczesną obrabiarką, która jest sterowana numerycznie. Konstrukcja maszyny opiera się na bazie zmodernizowanego stołu oraz dwóch kolumn na których mocowana jest poprzeczna belka z głowicą na wymienne narzędzia tokarskie.

Brama obrabiarki przesuwa się po osi Y, synchronicznie na dwóch łożach żeliwnych z prowadnicami ślizgowymi TURCITIE. Ruchoma belka ośi X przesuwa się synchronicznie po prowadnicach w pionie, wyjeżdżając na wysokość zapewniającą obróbkę zarówno powierzchni wewnętrznych wykorbienia jak i jego górnej powierzchni zewnętrznej. Umożliwia to  wzrost wydajności przez skrócenie całkowitego czasu obróbki wykorbienia o czas jednego mocowania detalu. Kształt belki został opracowany w sposób, który zapewnia maksymalną sztywność i minimalizację wibracji, co gwarantuje wysoką jakość obrabianych powierzchni.

Uchylna głowica narzędziowa NC – oś B obraca się w zakresie +/- 90° umożliwiając w ten sposób toczenie kształtowe wewnątrz wykorbienia. Istnieje możliwość mocowania dodatkowych stałych noży dzieki którym mozliwa jest obróbka powierzchni wewnętrznych wykorbienia powierzchni górnej i dolnej.

Mocowanie wykorbień na stole może być robione przy pomocy wymiennych przyrządów obróbczych. Przyrządy obróbcze mocowane są do stołu przy urzyciu śrub. Mocowanie wykorbień na stole moża robic także w sposób ręczny (bezpośredni).

Charakterystyka techniczna: max
Zarys zewnętrzny przedmiotu obrabianego max: 4400 mm
Przejazd w osi X (poziomej): 2150 mm
Przejazd w osi Y (pionowej): 1100 mm
Sterowanie: Siemens 810D
Szybki przesuw w osi X (poziomej): 5 m/min
Szybki przesuw w osi Y (pionowej): 5 m/min
Zakres uchyłu głowicy: +/- 90°
Zakres obrotów stołu: 1 ÷ 60 obr/min
Posuwy robocze w osiach X i Z: 1÷ 1000 mm/min
Dokładność pozycjonowania narzędzia: +/- 0,05 mm

Podstawowe podzespoły obrabiarki

Brama obrabiarki

Brama obrabiarki składa się z pary stojaków, do których montowane są prowadnice zabezpieczone stalowymi osłonami teleskopowymi.

Głowica narzędziowa uchylna

Zastosowana głowica zapewnia ciągły ruch narzędzia w zakresie od -90° do +90°.
Wymiana narzędzia odbywa się w  cyklu ręcznym, w czasie tego cyklu brama oraz belka wyjeżdżają na pozycję dający łatwy dostęp do uchwytu. W tej pozycji można także wykonać zamocowanie lub wymianę noży do obróbki powierzchni wewnętrznych wykorbienia, ąt nachylenia narzędzia ustawia się programowo.

Napędy i układ sterowania

Podtaczarka TNC4200 wyposażona jest w cyfrowy układ sterowania firmy SIEMENS Sinumeric Steruje on położeniem kątowym narzędzia, osiami kolumn i belki a także obrotami stołu w poszczególnych zakresach przekładni mechanicznej. Obróbka detalu odbywać sie może zarówno ręcznie z pulpitu CNC jak i z programu. W napędach posuwowych zastosowano napędy cyfrowe AC, ruchy bramy oraz belki ograniczone są wyłącznikami krańcowymi.

Układ sterowania wyposażono w specjalne zabezpieczenie na wypadek zaniku prądu w sieci, które pozwala (w duzym stopniu) chronić narzędzie przed uszkodzeniem.

Elementy aparatury elektrycznej i elektronicznej są w oddzielnej szafie, która jest wyposażona w układ cyrkulacji i filtracji powietrza.

Obrabiarka jest przystosowana do ponizszych parametrów zasilania:

  • napięcie robocze 3 x 400V 50 Hz
  • napięcie sterujące 110V AC, 24DC

Pulpit sterujący umieszczono na przesuwnym stojaku, który umozliwia optymalne ustawienie względem obrabianego przedmiotu. Odczyt zdalny aktualnego położenia obejmuje wszystkie osie sterowane numerycznie w sposób ciągły.

Sterowanie wyposażone jest w przenośny pilot tz „kółko elektroniczne’’ , który umozliwia ręczny przesuw osi posuwowych. Sterowanie ręczne obrabiarką może się odbywać także poprzez pulpit układu CNC, który zintegrowanyjest z układem PLC. Układ ten  umożliwia wysterowanie ręczne obrabiarki w celu wyprowadzenia z sytuacji awaryjnych.

Bezpieczeństwo pracy

Podtaczarka do korb TNC4200 jest wykonywana zgodnie z przepisami BHP i normami UE, dlatego posiada znak bezpieczeństwa „CE”, aparatura,szafy oraz wiązki elektryczne wykonane są zgodnie z CE.

Na pulpicie sterowniczym znajduje się wyłącznik awaryjny a wszystkie ruchome elementy wyposażono w wyłączniki krańcowe, zabezpieczające ruch zespołów poza dozwoloną strefą.

Stół roboczy jest zabezpieczony segmentową barierką bezpieczeństwa zintegrowaną ze sterowaniem CNC (otwarcie w czasie pracy powoduje zatrzymanie awaryjne maszyny).

Nasze marki